Sporløs. »Spørgsmålet er: Kan vi skabe et system, hvor risikoen er på et acceptabelt lavt niveau?« Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil om sandsynligheden for en fremtid med international adoption.

De stjålne børn