Kommentar. Det er højeste mode at bryde tabuer, der for længst er brudt.

Tak for tabuer