Straffelov. Justitsministeriet finder, at et gammelmodigt ord er bedst dækkende for den slags behandling af religiøse genstande, som regeringen vil kriminalisere.

Utilbørlig