Skrubber. Når fiskene mangler i de indre danske farvande, og politikerne tøver med at handle, tegner konturerne sig af en reprise. Nu blot uden hummer.

Kvalt i kvælstof