Flaskepost. Oversvømmelse som straf for amoralsk adfærd er et genkommende tema i vores kultur.

Syndfloder