Kronik. De notorisk forkerte befolkningsfremskrivninger kan få store konsekvenser for velfærden.

Myten om fertilitet