Vulkandans. Florian Illies har skrevet en følelseshistorisk sidevender om Babylon Europa og den løsslupne mellemkrigstid. Der er en vigtig lektie at lære i dag, mener han.

Flirt og fascisme i mellemtiden