Spas. En avis fortalte i 1914, at den radikale regeringschef havde modtaget en Dannebrogorden og bedt sine ministre bære uniformer. Mange troede, at De Radikale havde svigtet idealerne.

Affæren i april