Krim. Stalin deporterede krimtatarerne fra deres hjemland i 1944. Nu er mange af dem igen landflygtige – tvunget af den russiske besættelsesmagts repressalier.

Den forjættede halvø