Korpsånd. På et gammelt landsted ved Aix-en-Provence laver invaliderede eller pensionerede fremmedlegionærer kvalitetsvin for at tjene til livets ophold og gå deres alderdom i møde med værdighed. Institutionen er den eneste af sin slags i verden.

Fra slagmark til vinmark