Klima. Afgiften på landbrugets udledning af drivhusgasser har længe været politisk omtvistet. Men den ender formentlig på et niveau, som er tåleligt for erhvervet.

Marken er mejet