Flaskepost. I 1942 blev en hel dansk by for første gang i 600 år pålagt en straffebod.

Byen måtte bøde