Satellit. Mens russiske soldater truer ved grænsen til Ukraine, har Vladimir Putin travlt med at positionere sig som mulig fredsmægler i grænsekonflikterne mellem Indien og Kina.

Fredsmægleren Putin