Råvarer. EU-landene kæmper for at enes om en olieembargo mod Rusland, og flere medlemslande har på eget initiativ nedbragt deres import af russisk olie. Men indtil videre har det haft den modsatte effekt: Olieprisen er steget.

Som smurt i olie