Henrettelser. For 76 år siden blev dansk politi sat til at eksekvere dødsdomme afsagt ved retsopgøret efter Besættelsen. Opgaven var lidet ønsket, men blev accepteret under protest. En af de politifolk, der blev udpeget til at affyre den første skudsalve, var Frantz.

Statens bødler