Kommentar. Stauning? Han er da i klub med Mussolini, Hitler og Stalin, påviser historiker.

Team Hitler