Psykiatrihistorie. Først i midten af 1800-tallet begyndte læger at tage de sindslidende alvorligt. Per Vestergaards nye bog, Den klassiske psykiatris historie, fortæller, hvordan der blev bygget moderne anstalter med adgang til søbad og frisk luft. Anstalter, vi siden fordømte og lukkede.

Ud af dårekisterne
Videnskabspodcast
Skribenternes avis

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby

Morten Beiter