Krigsscenarier. Truslen om russisk invasion af Ukraine er reel, vurderer eksperter. Putin kan begynde i Donbas og skrue op eller ned for krigshandlingerne, alt afhængig af hvordan Vesten reagerer.

Putin kalkulerer med Vestens svaghed