Forskerfejden. Vil alt stof i universet med tiden udvikle sig mod en død suppe af passiv varmeenergi? Det spørgsmål førte i 1800-tallet til en hidsig debat, som rakte ud over naturvidenskaben.

Uundgåelig undergang