Teknologi. Den største klimasynder i landbruget er metan. Alligevel er der kun afsat en brøkdel i landbrugsaftalen til udvikling af nye teknologier, der håndterer gylle og metan fra kvæg. Forskere søgte ellers allerede om det i 1980erne.

Klimaet i koens maver