Kort nyt. Forskere er i gang med at opgøre de langsigtede naturtab fra de australske skovbrande, der brændte 24 millioner hektarer ned.

Skovbrandens bivirkning