Leder. Tabere er et stærkt ord, men anskuer man dem uddannelsesmæssigt, er det næppe helt forkert at rubricere fremtidens mandlige del af befolkningen i den kategori.

Det andet køn