Reportage. Det hedder sig, at demokrati er institutionaliseret uvished. Det gælder mere i Tyskland end andre steder i Vesten.

Den tyske angst for sig selv

<p>Illustration: Andrea Ucini</p> Foto: <p>Illustration: Andrea Ucini</p> Foto:
Illustration: Andrea Ucini