Satellit. Internationale eksperter kalder den britiske corona-genåbning for en trussel imod hele verden.

Freedom Day
De skriver Weekendavisen

Anna Libak

Jon Hustad

Henrik Dørge

Lone Frank