Akademikerbashing. Forestillingen om, at Danmark producerer for mange akademikere og for få faglærte, trives i bedste velgående. Men virkeligheden er mere sammensat.

Ugleset intelligentsia