Leder. Kaare Dybvads lære af de seneste 32 års danske politik er, at vinduerne skal lukkes, grænserne genetableres, individet tøjles og staten diktere borgernes valg. Det er ikke en politik, han kan gennemføre uden at støde de betydelige vælgergrupper fra sig

Radikal lighed
        
Skribenternes avis

Anna Raaby Ravn

Christian Bennike

Leny Malacinski

Christoffer Zieler