Satellit. Det er umuligt at afholde en stor international begivenhed uden at åbne op for tusindvis af tilrejsende fra hele verden – sportsudøvere, trænere, teknisk personale og så videre – men midt i en global pandemi er det en kæmpemæssig risiko, der potentielt kunne koste menneskeliv.

De Pandemiske Lege