Essay. Da Klaus Lynggaard for nogle år siden blev alvorligt syg, tog sygeplejerskerne hånd om hans angst og rådvildhed.

Hyldest til sygeplejerskerne