I udbrud. Det er uforståeligt, at en oversætter finder dansk »leksikalt fattigt«, fordi en dansk ordbog ser lille ud ved siden af en engelsk.

Godt nok til Kierkegaard