Bekendelser. Gitte Skovs selvudleverende metastriber er vederkvægende læsning i en verden, hvor satiren stækkes mere og mere.

Det frie samfunds tryktest