Ydelser. Et bredt forlig om kontanthjælpen kan skimtes efter Ydelseskommissionens rapport.

Papes valg