Tysk identitet. Alle samfund har behov for et kollektivt »vi«. Men i Tyskland vokser kløften mellem dem, der vil grunde dette »vi« på et opgør med fortidens ugerninger, og dem, der vil genopvække stoltheden over nationen.

Når Mutti ikke er der mere