Leder. Det er Poul Schlüters fortjeneste, at Danmark fik den sunde økonomi, der har kendetegnet landet, og at alle statsministre – røde som blå – siden har regeret ud fra det diktum, at velfærdsstaten forudsætter en god konkurrenceevne.

Ansvarspolitikeren