Satellit. EU er nu henvist til at spille den rolle, man normalt gør i kriser i Mellemøsten: Passive tilskuere.

EU og Israel