Essay. Der findes et sted, hvor man kan opleve arbejderklassen som rygraden i Danmark. Hvor snekasteren kommer før lægen og henkogning af makrel før grossistkontoret.

Folket først
Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby