Læserbreve. Er 70-procents reduktionen et skud over mål, spørger læser Jens Overø.

70 procent varm luft

 

Weekendavisen har omtalt Søren Hansens bog Klimaplan 2030, realisme eller utopi. Her bliver det danske energibehov og de forskellige energikilder gennemgået, sobert og objektivt. Der er også en omtale af forskellige muligheder for at oplagre sol- og vindenergi. Den eneste energikilde, der ikke omtales, er atomkraft, som vi her i landet har fravalgt.

Men alle de andre alternativer er metodisk og stringent gennemregnet med sigte på at finde frem til, hvordan det kan lade sig gøre at nå regeringens målsætning om en 70-procents reduktion af CO₂-udledningen i år 2030. Konklusionen i Søren Hansens bog er nedslående:

»Sammenfattende må det konkluderes, at 2030-planen er mere utopi, end den er udtryk for realisme. Man kunne selvfølgelig forestille sig politiske beslutninger om en drastisk nedgang i danskernes levestandard, med et meget mindre forbrug af varer og dertil hørende reduktion i energiforbrug til følge. Sådanne beslutninger ville selvfølgelig støde på voldsom modstand i befolkningen og kunne kun gennemføres ved at sætte demokratiet ud af spil og gribe til totalitære midler. Dette må betragtes som helt utopisk.«

Det er herefter et relevant spørgsmål, om regeringen har fejlet afgørende og skudt over målet med sin målsætning om 70-procents reduktion?

Dette er debatindlæg og udtrykker derfor alene skribenternes holdning. De kan indsende forslag til debatindlæg på opinion@weekendavisen.dk

Side 12Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby

Videnskabspodcast
Læsernes besyv

Blå kunst

I øvrigt mener jeg

Selvfed bearnaise

70 procent varm luft