Narrativ økonomi. Mens vi venter på det første store opus om livet på Amazon-lageret, kan man dvæle ved John Steinbecks skildring af markedsmekanismens logik i Vredens druer.

Troens dilettanter
Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby