Leder. Mette Frederiksen og Søren Brostrøm burde gå forrest og tage AstraZeneca-vaccinen selv.

Det globale risikosamfunds bannerfører

Det globale risikosamfunds bannerfører Af Martin Krasnik

DANMARK vil så gerne være et foregangsland. Det er vi nu blevet. Måske ikke når det gælder grøn omstilling, men en anden titel er ubestridelig: Danmark er det globale risikosamfunds leder, i front for de restriktive og tilbageholdne, model for verdens allermest risikoaverse. Beslut­ningen om at kassere AstraZeneca-vaccinen cementerer denne status. Vi skrotter en effektiv vaccine mod den globale pandemi, der har hærget kloden i 14 måneder, slået tre millioner ihjel og maltrakteret vores økonomier, fordi der er en risiko for bivirkninger. Det er godt nok ekstremt sjældne bivirkninger, ud af 25 millioner vaccinerede europæere har man undersøgt 86 sygdomstilfælde og 18 dødsfald. Sundhedsstyrelsen siger selv, at én ud af 40.000 vaccinerede oplever alvorlige bivirkninger. Danmark er det eneste land i verden, der nu kasserer vaccinen.

ER beslutningen iscenesat som rent sundhedfaglig, truffet af eksperter med henvisning til talrige undersøgelser, kan man konstatere, at den handler om alt muligt andet. Danmark er ved at åbne samfundet, vi står ikke med ryggen mod muren, vaccinationsprogrammet ruller. Var vi i samme situation som Brasilien eller Storbritannien for nogle måneder siden, havde vi taget risikoen for bivirkninger med. Det er da også den officielle danske kalkule, men argumentet er ikke overbevisende: Andre europæiske lande tager bestik af risikoen og målretter vaccinen til ældre borgere. Uanset hvordan man vender og drejer det, har vi i Danmark en helt ekstrem tilbageholdenhed.

NU vil Sundhedsstyrelsen indvende, at beslutningen blot fører til en mindre forsinkelse i vaccinationsplanen. Det risikerer godt nok at ødelægge afgangselevernes afslutning på deres uddannelser, men det er ikke medtaget i overvejelserne; regeringen har på intet tidspunkt taget særligt hensyn til unge mennesker – det virker, som om de helt har glemt, at de store elever stadig er hjemme hver anden uge. De sundhedsfaglige regnedrenge har heller ikke set på de konsekvenser af beslutningen, som er større end det snævre regnestykke, der gælder AstraZeneca-vaccinen.

FORREST i den danske vaccineplan står amerikanske Johnson & Johnson. Eller stod. Efter pres fra de amerikanske sundhedsmyndigheder har medicinalfirmaet udskudt dets vacciner i Europa. Vaccinen er udviklet på et forkølelsesvirus efter samme metode som AstraZeneca, og det er derfor ikke mærkeligt, at den giver tilsvarende bivirkninger. Det er klogt at undersøge nærmere, men også her vil gevinsten ved vaccinen klart opveje risikoen, særligt for ældre mennesker.

I Danmark har vi desværre allerede truffet beslutning om den slags vacciner og deres bivirkninger. Følger vi den overforsigtige linje, hvor man end ikke tolererer enkelte tilfælde af alvorlige bivirkninger, må vi logisk nok også afvise den amerikanske vaccine. Det vil i så fald medføre yderligere forsinkelse i vaccineplanen – med mere sygdom, flere døde og flere økonomiske tab. I et større perspektiv har Danmark klart sænket tærsklen for, hvad vi tolererer af bivirkninger. Det vil få konsekvenser ved fremtidige vacciner mod covid-19, men også fremtidige pandemier. Fra at være i front, når det gælder nationale vaccineprogrammer, er Danmark blevet den fremmeste vaccineskeptiker.

RISIKOSAMFUNDET som begreb blev diskuteret af sociologerne i 1980erne og 90erne. I risikosamfundet er de fleste af samfundets institutioner mest optaget af at håndtere uforudsete følger af produktion og teknologi. Risikokalkulation og minimering af risiko er de afgørende parametre for beslutningerne, og myndighedernes fremmeste opgave er at skærme borgerne mod farer og usikkerheder. Politiske beslutninger udtrykkes helst som ekspertbaserede risikoanalyser. Danmark er blevet teoriens virkeliggørelse, og det bliver naturligvis kun værre af, at magten er koncentreret om ganske få personer. Mette Frederiksen og Søren Brostrøm lader sig styre af frygt for en enkelt eller to historier om borgere, der bliver syge af vaccinerne. De lader, som om de påtager sig et stort ansvar, men de gør i realiteten det modsatte. Det rigtige ville være at stå ved, at der er en meget lille risiko ved vaccinerne. Pandemien vokser overalt omkring os. Danmark er fortsat lukket. Den helt afgørende opgave er at gennemføre vaccinerne hurtigst muligt. Statsministeren og direktøren for Sundhedsstyrelsen burde gå forrest og tage AstraZeneca-vaccinen selv. Og det kan udmærket foregå på et fotografi på Instagram.

Læs også, hvordan suspenderingen af AstraZeneca-vaccinen vil koste flere liv, end den redder.

Side 2Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby

Videnskabspodcast
Læsernes besyv

Blå kunst

I øvrigt mener jeg

Selvfed bearnaise

70 procent varm luft