Forældreafmagt. Ifølge regeringen skal flere omsorgssvigtede småbørn tvangsfjernes fra hjemmet. En ny værdikamp om familien som institution er under opsejling.

Hvis lille barn
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Anna Libak

Magnus Boding