Energi. Afviklingen af atomkraft i Tyskland har ført til alvorligt forringet folkesundhed, forklarer ny rapport. Skaderne bliver formentlig større, når atomkraft afløses af biomasse.

Tilbage til brænde