Kommentar. Scenekunsten bør hverken være et tivoli eller et mausoleum.

Scenelarm