Animisme. Cathrine Raben Davidsens univers fører én tilbage til det urgamle og det fællesmenneskelige.

Det som viser sig