Litteraturen i et billede.

Forfatteren som stilikon