Film. Filmen om Greta Thunberg lader vreden komme til sin ret.

Opsang til erfaringen
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Anna Libak

Magnus Boding