Ekstranummer. Obamas udenrigspolitiske hold vender tilbage for at spille et nummer for Biden.

Joe Biden og the E Street Band
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen