Kommentar. Kan det virkelig passe, at vi ikke har hørt om Danmarks kolonitid i skolen?

De historieløse
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen