Læserbrev. Jeg tager kraftigt afstand fra enhver form for antisemitisme i enhver sammenhæng.

Corbyns antisemitiske skygger er kritisable

Klaus Wivel retter i en kommentar i WA #46 en række relevante spørgsmål til danske debattører, der har beskæftiget sig med Jeremy Corbyn. Kommentarens anledning er en aktuel undersøgelse, der har til formål at afdække antisemitisme hos Corbyn og i Labour. Jeg kender ikke rapporten i detaljer, men jeg tager kraftigt afstand fra enhver form for antisemitisme i denne såvel som i enhver anden sammenhæng.

I en ledende artikel i Politiken i 2017 har jeg peget på den kendsgerning, at Jeremy Corbyn og Emmanuel Macron var de to eneste europæiske centrum-venstre-politikere, der formåede to ting: at skabe en modbevægelse til de fremherskende nationalistiske og fremmed-angste politiske bevægelser i Europa. Og at skabe opbakning og begejstring blandt særligt unge vælgere.

Jeg har siden, som også anført i Wivels kommentar, problematiseret, at Corbyn ikke har gjort op med de antisemitiske skygger, han har trukket – og altså fremdeles trækker – efter sig. Det var kritisabelt dengang. Det er kritisabelt i dag.

Side 13Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Anna Libak

Magnus Boding