I balance. »Jeg synes ikke, naturen er blevet mindre. Tværtimod.« Søren Ryge fortæller historien om den danske natur, som han ser den lige nu.

Småbitte krusninger
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Skribenternes avis

Anna Libak

Klaus Rothstein

Magnus Boding

Morten Beiter