Dyrebar. Blandt danske mink spredes virus som en steppebrand, og rundtomkring i landet ser farmerne fortvivlede til. Er det snart slut med de forkætrede pelsdyr?

Skindet på næsen
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck