Husket. Da Madame Nielsen var en ung mand, gjorde Hamsuns roman Mysterier fra 1892 et uudsletteligt indtryk, men da hun genlæser bogen 35 år senere, indser hun, at læserens erindring er ligesom forfatterens: upålidelig.

Ukristelig mani
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck